Vi utför CE-märkning med inriktning
mot verkstad, process och
träindustrin

Den tillverkande industrin måste använda lyftverktyg
som är CE-märkta och godkända

Att en produkt är CE-märkt innebär att den följer gällande regler enligt maskindirektivet.
Hur ser det ut på ert företag?

Välkommen till CEqrME AB

Vi CE-märker dina lyftverktyg och hanteringsutrustningar på ett professionellt och effektivt sätt.
Ibland kan första frågan vara om CE-märkning krävs? Hur/vid ombyggnationer? Begagnat? Hel/del av process? Hör av dig så får du besked…

CE-märkning av lyftverktyg

Alltifrån traverser till enkla ihop-svetsade lyftdon för raka lyft. Alla måste vara märkta och finnas i företagets underhållssystem.

Läs mer

CE-märkning av maskiner

CEqrME AB har, med sin erfarenhet av industrin, stor erfarenhet av maskindirektivet – MD – som har med maskinsäkerhet att göra.

Läs mer

Risker med ej CE-märkta produkter

Vad skulle hända om brister upptäcks, eller om i värsta fall en olycka sker och produkten inte är godkänd?

Läs mer

Vi har bl.a hjälpt dessa företag

alimakkomabmartinssons