Vi utför CE-märkning av lyftverktyg
och maskiner inom verkstad, process och
träindustrin

CE-märkning av maskiner

Maskiner

maskinerMånga arbetsskador har ett direkt samband med användning av maskiner. Arbetsskadorna kan ofta förebyggas redan på konstruktions- och tillverkningsstadiet och genom korrekt installation.

Krav på CE-märkta maskiner

För att få använda en CE-märkt maskin ska följande krav uppfyllas.

Maskinen ska fortfarande uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gällde för den när den släpptes ut på marknaden, till exempel vad gäller skydd, varningsskyltar och bruksanvisning.
Den ska vara märkt med uppgifter om tillverkare, serie- och typbeteckning och annan nödvändig information, till exempel olika begränsningar som maxvikt och maxhastighet.
Den ska ha skriftliga upplysningar och varningar på svenska.
Den ska ha en svensk bruksanvisning som motsvarar originalet och innehåller:
– säkerhetsanvisningar för alla typer av arbete med den
– uppgifter som maskinen är märkt med och annan relevant information, till exempel adress till importör
– beskrivning av vad maskinen är avsedd för
– eventuell beskrivning av på vilket sätt maskinen inte får användas.

Regler för maskiner tillverkade före 1995 som inte är CE-märkta

För att få använda maskiner tillverkade före 1995 gäller föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4). Då gäller att arbetsgivaren ska genomföra undersökning, riskbedömning, åtgärder och uppföljning.

Arbetsgång vid ett CE-uppdrag

– Vi gör tillsammans en avgränsning vad uppdraget gäller
– Vi skapar tillsammans en arbetsgrupp
– Jag skapar all dokumentation
– Jag skapar bruksanvisning/monteringsanvisning
– Jag ID-märker och skapar eventuella skyltar

Behöver ni hjälp? Kontakta mig idag!

Snabb hjälp på kort varsel – Professionell CE-märkning

JAG VILL BLI KONTAKTAD

CE-märkning av lyftverktyg

Alltifrån traverser till enkla ihop-svetsade lyftdon för raka lyft. Alla måste vara märkta och finnas i företagets underhållssystem.

Läs mer

CE-märkning av maskiner

CEqrME AB har, med sin erfarenhet av industrin, stor erfarenhet av maskindirektivet – MD – som har med maskinsäkerhet att göra.

Läs mer

Risker med ej CE-märkta produkter

Vad skulle hända om brister upptäcks, eller om i värsta fall en olycka sker och produkten inte är godkänd?

Läs mer