Vi utför CE-märkning av lyftverktyg
och maskiner inom verkstad, process och
träindustrin

CE-märkning av lyftverktyg

Lyftanordningar och lyftredskap

lyftEtt stort antal människor använder dagligen lyftanordningar och lyft­redskap. Olyckor eller tillbud inträffar till exempel vid koppling av laster, person­lyft och upp­ställning av mobila maskiner. Därför har Arbetsmiljöverket flera föreskrifter som på ett eller annat sätt berör lyftarbete. På de här sidorna vill vi förklara hur reglerna hänger ihop.

Tillverkaren ska CE-märka lyftanordningar

Lyftanordningar och lyftredskap ska vara CE-märkta när de släpps ut på marknaden eller tas i drift. Märkningen ska vara väl synlig, lättläst och beständig.

Märkning av max last, maskinnummer, i förekommande fall tillverkare och helst tillverkningsår.

Alla hanteringsutrustningar ska ha ett maskinnummer och dokumentation som kan hittas lätt, helst i ett underhållsprogram ex. AM-underhåll.

CE-märket innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller gällande hälso- och säkerhetskrav. För de flesta lyftanordningar och lyftredskap gäller kraven i AFS 2008:3, Maskiner. Föreskrifterna riktar sig till tillverkare, importörer och distributörer och grundar sig på EU:s maskindirektiv. Motsvarande krav gäller inom hela EU.

Den som tillverkar en lyftanordning eller lyftredskap för eget bruk räknas också som tillverkare.

Arbetsgång vid ett CE-uppdrag

– Vi gör tillsammans en avgränsning vad uppdraget gäller
– Vi skapar tillsammans en arbetsgrupp
– Jag skapar all dokumentation
– Jag skapar bruksanvisning/monteringsanvisning
– Jag ID-märker och skapar eventuella skyltar
– CEqrME AB ansvarar för att CE-märkningen utförs på ett professionellt sätt enligt maskindirektivet.
– Uppdragsgivaren skriver under en EG-försäkran och ansvarar för att verktyget är godkänt

Behöver ni hjälp? Kontakta mig idag!

Snabb hjälp på kort varsel – Professionell CE-märkning

JAG VILL BLI KONTAKTAD

CE-märkning av lyftverktyg

Alltifrån traverser till enkla ihop-svetsade lyftdon för raka lyft. Alla måste vara märkta och finnas i företagets underhållssystem.

Läs mer

CE-märkning av maskiner

CEqrME AB har, med sin erfarenhet av industrin, stor erfarenhet av maskindirektivet – MD – som har med maskinsäkerhet att göra.

Läs mer

Risker med ej CE-märkta produkter

Vad skulle hända om brister upptäcks, eller om i värsta fall en olycka sker och produkten inte är godkänd?

Läs mer