Vi utför CE-märkning av lyftverktyg
och maskiner inom verkstad, process och
träindustrin

Risker med ej CE-märkta produkter

Arbetsmiljöverket

riskerArbetsmiljöverket gör oanmälda företagsbesök och har mandat att bötfälla, och även stoppa företag som inte följer reglerna

Maskiner orsakar många arbetsskador

Många arbetsskador har ett direkt samband med användning av maskiner. Arbetsskadorna kan ofta förebyggas redan på konstruktions- och tillverkningsstadiet och genom korrekt installation.

Om maskinen har brister

Om det visar sig att en ny maskin som säljs på den svenska marknaden har brister i sin konstruktion som kan leda till olyckor eller ohälsa vid användning kan Arbetsmiljöverket:

  • besluta om försäljningsförbud
  • besluta att leverantören måste återkalla produkten från marknaden
  • lämna varningsinformation.

Om maskinen sålts till konsumenter finns det krav i produktsäkerhetslagen på att distributören på eget initiativ återkallar produkten och informerar kunderna om bristerna.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3, gäller sedan december 2009. Föreskrifterna med ändringsföreskriften AFS 2009:5 ersätter de tidigare maskinföreskrifterna AFS 1993:10 (1994:48).

AFS 2008:3 grundar sig på EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. EU-kommissionen har gett ut en guide till maskindirektivet som också finns på svenska.

Behöver ni hjälp? Kontakta mig idag!

Snabb hjälp på kort varsel – Professionell CE-märkning

JAG VILL BLI KONTAKTAD

CE-märkning av lyftverktyg

Alltifrån traverser till enkla ihop-svetsade lyftdon för raka lyft. Alla måste vara märkta och finnas i företagets underhållssystem.

Läs mer

CE-märkning av maskiner

CEqrME AB har, med sin erfarenhet av industrin, stor erfarenhet av maskindirektivet – MD – som har med maskinsäkerhet att göra.

Läs mer

Risker med ej CE-märkta produkter

Vad skulle hända om brister upptäcks, eller om i värsta fall en olycka sker och produkten inte är godkänd?

Läs mer