Vi utför CE-märkning av lyftverktyg
och maskiner inom verkstad, process och
träindustrin

Hur går det till?

Arbetsgång vid ett CE-uppdrag

skrivaFöretaget ansvarar för CE-märkningen och kan delegera över arbetet till en utomstående part.

Om man vid projektering tar hänsyn till de föreskrifter som finns från f .d. Arbetarskyddsstyrelsen
(numera Arbetsmiljöverket) samt följer tillämpliga standarder
och normer så skall det inte vara något problem att CE-märka systemen/maskinen.
Gör alltid en egen ”riskbedömning” vid planering av utrymmen och placering av
utrustning! Tänk igenom så att man säkert kan använda anläggningen!

För att CE-märka lyftverktyg ingår ett provlyft i riskbedömningen. Man belastar då verktyget på ett relevant sätt med en belastning på 1.5 ggr max arbetslast.

Detta kan ersättas med beräkningar, men blir ofta mer kostsamt när det gäller lyftverktyg. För att genomföra ett provlyft så behövs en lämplig travers, en krönt våg och motvikt alt. infästning i golvet.

Man placerar då helt enkelt sitt verktyg med stroppar mellan golv och våg-travers, och drar med traversen till uppnådd last på vågen uppnås.

Med detta fotograferat så har hållfastheten verifierats.

– Vi gör tillsammans en avgränsning vad uppdraget gäller
– Vi skapar tillsammans en arbetsgrupp
– Jag skapar all dokumentation
– Jag skapar bruksanvisning/monteringsanvisning
– Jag ID-märker och skapar eventuella skyltar
– CEqrME AB ansvarar för att CE-märkningen utförs på ett professionellt sätt enligt maskindirektivet.
– Uppdragsgivaren skriver under en EG-försäkran och ansvarar för att verktyget är godkänt

Behöver ni hjälp? Kontakta mig idag!

Snabb hjälp på kort varsel – Professionell CE-märkning

JAG VILL BLI KONTAKTAD

CE-märkning av lyftverktyg

Alltifrån traverser till enkla ihop-svetsade lyftdon för raka lyft. Alla måste vara märkta och finnas i företagets underhållssystem.

Läs mer

CE-märkning av maskiner

CEqrME AB har, med sin erfarenhet av industrin, stor erfarenhet av maskindirektivet – MD – som har med maskinsäkerhet att göra.

Läs mer

Risker med ej CE-märkta produkter

Vad skulle hända om brister upptäcks, eller om i värsta fall en olycka sker och produkten inte är godkänd?

Läs mer